บ้านไผ่

  • บ้านตัวอย่าง

    “บ้านไม้ไผ่” จ.เชียงราย บ้านที่ผสานระหว่างไม้ไผ่กับอิฐ พร้อมเทคนิคใช้น็อตแทนตะปู

    ครอบครัวของ “คุณอุดร – วรศิรินทร์ ดวงคิด” เป็นเจ้าของบ้านไม้ไผ่อันสวยงาม 3 หลังในจังหวัดเชียงราย โดยมี ลุง Loyenda เป็นผู้ออกแบบและวางแผนการก่อสร้างให้  โดยบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เจ้าของบ้านต้องการสร้างขึ้นเพื่อใช้พักผ่อน และนอกจากนี้ทั้งสองยังมีบ้านดินสร้างไว้ต้อนรับเพื่อนๆ และบางครั้งก็มีนักท่องเที่ยวขอเข้าพัก สำหรับบ้านไม้ไผ่สวยอบอุ่นหลังนี้ประกอบไปด้วยตัวบ้าน 3 หลัง มีศาลาอเนกประสงค์อีก 1 หลัง ห้องกาแฟ…

    Read More »
Back to top button