บ้านในป่า

  • บ้านและสวน

    “บ้านเฮือนธรรม”กับการออกแบบที่ผสมผสานข้อดีของ บ้านพื้นถิ่นไทย เข้ากับลักษณะพื้นที่ใช้งานของบ้านญี่ปุ่น

    วันนี้แอดมินจะพาไปชมบ้านไม้ทรงไทยที่ประยุกต์เข้ากับพื้นที่ใช้งานของบ้านญี่ปุ่นค่ะ โดยบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยบ้านเรานี่เองค่ะ โดยเจ้าของบ้านมีทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่น จึงเกิดสถาปัตยกรรมที่พักอาศัยหลังนี้ที่เรียกว่า “บ้านเฮือนธรรม” คำว่า“ธรรม” ซึ่งมาจาก “ธรรมชาติ” และ “ธรรมดา” อันเป็นความสมถะของชีวิต บ้านเฮือนธรรมจึงเป็นทั้งบ้านพักอาศัย ที่ทำงานออกแบบเสื้อผ้าย้อมสีธรรมชาติจากผ้าพื้นเมืองและอาคารเก็บผ้าของแบรนด์ Usaatoค่ะ โครงสร้างและภาษาทางสถาปัตยกรรมบ้านเฮือนธรรม เลือกใช้วัสดุมาผสมผสานเข้าด้วยกันตามข้อดีและความเหมาะสม โดยตัวเรือนเป็นไม้ทั้งหลัง มีเหล็กและปูนเป็นฐานโครงสร้าง แม้จะเป็นวัสดุสมัยใหม่ แต่ด้วยการออกแบบรูปแบบการใช้งานก็ทำให้วัสดุต่างๆกลายเป็นภาษาเดียวกันได้อย่างไม่น่าเชื่อ…

    Read More »
Back to top button