ตึกพักนักดับเพลิง

  • บ้านและสวน

    Myeonmok Fire Station สถานีดับเพลิงสไตล์โมเดิร์น สวยเรียบโล่งโปร่ง พร้อมบริการ

    วันนี้คนรักบ้านและสวนพาไปชมไอเดียสถานีดับเพลิง ที่มีชื่อว่า Myeonmok Fire Station ตั้งอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ ออกแบบโดย Yong Ju Lee Architecture คำอธิบายข้อความโดยสถาปนิก สถานีดับเพลิงเดิมในพื้นที่เมียนมกไม่สามารถรองรับความต้องการบริการดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบเก่า สถานีดับเพลิงที่เสนอใหม่ช่วยปรับปรุงสภาพการทำงานและให้ความรู้สึกปลอดภัยในการดับเพลิงแก่คนในท้องถิ่นด้วยสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ แผนผังโปรแกรมสำหรับการหมุนเวียนในระยะสั้นและสำนักงานแบบเปิดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉิน ภาพระดับความสูงที่ชัดเจนจะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ใหม่ของสถานีดับเพลิงในฐานะอาคารสาธารณะ . . . .…

    Read More »
Back to top button