จัดห้องรับแขก

  • ไอเดียตกเเต่งบ้าน

    28 ไอเดียจัดห้องรับเเขก สวยงามและลงตัว ในสไตล์ของตัวเอง

    การที่เราจะจัดห้องรับแจกให้ออกมาดูดีได้นั้น เราต้องอาศัยความสามารถและแบบที่เราเคยได้เห็น ก่อนที่จะมาเรียบเรียงใหม่ เพื่อให้ได้ห้องรับแขกในสไตล์ของตัวเอง แต่ก่อนที่จะจัดได้ ก็อย่าลืมเรื่องของความเหมาะสมด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากห้องรับแขกนั้นเปรียบเสมือนพื้นที่ต้อนรับแขกจากภายนอก หรือหน้าตาของบ้านนั้นเอง . . . . . . . . . . . .…

    Read More »
Back to top button