Weekend House in Kirishima บ้านสไตล์โรงนาแบบญี่ปุ่น โปร่งโล่งกว้าง

207

คำอธิบายข้อความโดยสถาปนิก นี่คือบ้านวันหยุดสุดสัปดาห์ในคิริชิมะ ประเทศญี่ปุ่น พื้นที่ใช้สอยเป็นเพียงหนึ่งในสามของพื้นที่ทั้งหมด และโรงจอดรถอเนกประสงค์และที่เก็บของสำหรับส่วนที่เหลือ บ้านหลังนี้จึงเปรียบเสมือนบ้านหลังเล็กที่สร้างในโกดังขนาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนความสมดุลของพื้นที่ที่ผิดปกตินี้ให้เป็นประโยชน์และพิจารณาแนวทางใหม่สำหรับอาคารที่ยั่งยืน

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.