บ้านและสวนแบบบ้านสองชั้นไอเดียตกเเต่งบ้าน

บ้าน “พอดี พอดี” บ้านที่เกิดจารการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ แก่สังคม

โครงการ “บ้านพอดี พอดี” มีจุดเริ่มต้นในช่วงเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งทำให้ใครหลายคนต้องพลัดพรากจากที่อยู่อาศัย ไปพักพิงตามศูนย์อพยพต่างๆ ชื่อ “พอดี พอดี” นั้นเป็นชื่อของเด็กชายคนหนึ่ง ที่ตั้งโดยพระมหาประโยชน์ (หลวงพ่อ ป. ญาณโสภโณ) พระชั้นผู้ใหญ่แห่งวัดเขาพุทธโคดม จังหวัดชลบุรี ซึ่งชื่อนี้ได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจสำคัญ ที่ทำให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างสถาปนิก ศิลปิน ช่างก่อสร้าง และนักธุรกิจ ในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ แก่สังคม ต้นแบบบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ ณ วัดป่าวชิรบรรพต โดยได้รับอนุญาตจากพระราชวชิรธรรมวิธาน  (หลวงพ่อมหาตอง ธมฺมวุฑฺโฒ) ให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ในระยะยาว

.

.

.

.

.

.

.

.

ขอบคุณที่มา : โครงการ “บ้านพอดี พอดี”

 

Back to top button