เรื่องบ้านน่ารู้

4 เช็คลิสต์ ก่อนสร้างบ้านชั้นเดียวให้น่าอยู่

บ้านชั้นเดียวคือหนึ่งในรูปแบบบ้านที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากสามารถก่อสร้างได้ง่ายกว่าบ้านที่มีหลายชั้น ไม่ทำให้เปลืองงบประมาณจำนวนมาก อีกทั้งยังเหมาะกับการอยู่อาศัยในระยะยาวไปจนถึงช่วงที่มีอายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีแบบบ้านชั้นเดียวให้เลือกมากมายหลายรูปแบบ ดังนั้นก่อนสร้างบ้านชั้นเดียวให้น่าอยู่จึงควรพิจารณาองค์ประกอบต่อไปนี้เพื่อใช้ในการตัดสินใจ

ขนาดที่ดิน
ปัจจัยแรกที่มีผลต่อการสร้างบ้านชั้นเดียวคือขนาดของที่ดินที่มีอยู่ว่าจะสามารถสร้างบ้านได้ขนาดเท่าไหร่ โดยควรพิจารณากฎหมายการสร้างบ้านให้เหมาะสมกับที่ดินที่มีอยู่ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดระยะร่นของแนวอาคาร จากนั้นจึงเหลือเป็นพื้นที่สำหรับปลูกสร้างบ้านจริง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การสร้างบ้านชั้นเดียวจำเป็นต้องมีขนาดที่ดินมากกว่าบ้านขนาดสองชั้นขึ้นไป เพื่อให้มีส่วนใช้สอยที่ลงตัวกับการอยู่อาศัยภายในบ้านได้ตามต้องการ

งบประมาณที่มีอยู่
การสร้างบ้านชั้นเดียวให้สวยงาม น่าอยู่ และสามารถตอบโจทย์การอยู่อาศัยได้มากน้อยแค่ไหนนั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยของงบประมาณที่มีอยู่ ซึ่งนอกจากขนาดพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านที่ควรพิจารณาในการก่อสร้างให้ลงตัวกับงบประมาณแล้ว การเลือกวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านต่าง ๆ ยังเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการสร้างบ้านในฝันสักหลังให้ออกมาสวยงามได้ตรงตามความต้องการ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาข้อมูลหรือขอคำปรึกษาจากสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญก่อนการสร้างบ้าน เพื่อให้สามารถเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานในระยะยาว โดยไม่ทำให้งบประมาณบานปลาย

ฟังก์ชั่นใช้สอยที่ต้องการ
องค์ประกอบสำคัญของการอยู่อาศัยภายในบ้านคือฟังก์ชั่นที่ลงตัวกับการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ก่อนการสร้างบ้านจึงควรมีการกำหนดฟังก์ชั่นและออกแบบบ้านให้เหมาะสมกับสมาชิกในครอบครัว เพราะฟังก์ชั่นใช้สอยจะช่วยให้สามารถกำหนดส่วนใช้สอยต่าง ๆ ภายในบ้านได้ง่ายขึ้น รวมทั้งยังช่วยให้สามารถคำนวนสัดส่วนของพื้นที่ดินออกเป็นโซนใช้งานที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม หรือหากเป็นบ้านชั้นเดียวที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ควรดีไซน์พื้นของบ้านให้อยู่ในแนวระนาบเดียวกัน หลีกเลี่ยงการสร้างขั้นบันไดแบบไล่ระดับ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดต่อผู้สูงอายุภายในบ้าน
การต่อเติมบ้านในอนาคต
บ้านเปรียบเหมือนสถานที่สำคัญของชีวิตที่คนส่วนใหญ่อยากใช้เวลาอยู่กับสถานที่แห่งนั้นให้ยาวนานที่สุด แต่ในความเป็นจริงบ้านและการอยู่อาศัยอาจไม่ใช่เรื่องถาวรแบบที่คิด เมื่อต้องมีการขยับขยายครอบครัวใหม่ด้วยจำนวนสมาชิกที่มีเพิ่มมากขึ้น หรืออาจจำใจต้องเปลี่ยนที่อยู่ใหม่เนื่องจากบ้านที่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ในการสร้างบ้านแต่ละหลังจึงควรเริ่มต้นตั้งแต่การเลือกสรรวัสดุที่มีคุณภาพเพื่อการใช้งานในระยะยาว รวมทั้งการคำนวนพื้นที่ใช้สอยสำหรับการสร้างบ้านที่มีอยู่ให้เพียงพอกับการต่อเติมบ้านในอนาคต โดยบางครอบครัวที่มีแพลนขยายบ้านชั้นเดียวให้กว้างขวางขึ้น จึงควรมีที่ดินอย่างเพียงพอต่อการต่อเติม แต่หากต้องการปรับเปลี่ยนจากบ้านชั้นเดียวเป็นบ้านสองชั้น แนะนำให้วางแผนรูปแบบโครงสร้างตั้งแต่ต้น เพื่อให้สามารถรองรับการต่อเติมบ้านในภายหลัง
Back to top button